Ponúkame službu spojenú s predajom repasovaných zdravotných postellí, ktoré sú elektricky polohovateľné. Nie sme však E-shop, naša stránka slúži na prezentáciu ponuky s možnou rezerváciou produktov. Po rezervácii je zákazník kontaktovaný a produkt mu bude osobne predvedný, odskúšaný a osobne odovzdaný.
Je samozrejme možné aj zaslanie prostredníctvom kuriérskej služby mimo Bratislavu. 

Naša ponuka polohovacích postelí môže byť pre Vás rýchlym riešením komplikovanej situácie s ležiacim pacientom, a to bez nutnosti náhlych vyšetrení a komplikovaného domáhania sa práv pacienta alebo seniora na finančný príspevok od poistovne. 
Nakoľko náš zdravotný systém stále funguje spôsobom, že na všetko potrebuje mať stanovenú diagnózu od odborného lekára, potom úradník bez vedomosti reálneho stavu pacienta individuálne na diaľku usúdi, či pacientovi takúto posteľ umožní spolufinancovať, alebo nie. Systém totiž nepozná prípad, že zo dňa na deň sa niekto môže ocitnúť v núdzi a zostať odkázaný na takúto posteľ. Jednorucho momentálny zdravotný stav neumožňuje podstúpiť návštevu a vyšetrenie v ambulancii. Žiaľ, najčastejšie  sa to týka starostivosti o našich  seniorov.