1) Prevádzkovateľ obchodu - predajca

Fakturačné údaje a sídlo spoločnosti:

123abc.sk s.r.o
Miletičova 35
821 09 Bratislava 25

IČO: 47501189

NIE SME PLATCAMI DPH!

Údaje pre bezhotovostné platby:
Číslo účtu: 2400705682/8330
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. pobočka

IBAN: SK80 8330 0000 0024 0070 5682
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie: FIO Banka 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

 

Zodpovedná osoba a kontakt:
konateľ: Jaroslav Dolnák

tel: 0940 432 100 

Pracovná doba / telefonický hot-line /: 
Po - Pia:  9,00 - 19,00 h

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri spracovaní rezervácie tovaru spoločnosťou "123abc.sk s.r.o" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité / s výnimkou prípadnej prepravnej spoločnosti /. Potvrdením v registrácii návštevník môže súhlasiť s prípadným zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.naposteli.sk firmy "123abc.sk s.r.o", "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Rezerváciu tovaru je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie rezervácie, kúpna zmluva, cenové podmienky

Internetová stránka predajcu slúži na prezentáciu tovaru a služieb a vytvorenie rezervácie tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza pri osobnom odovzdaní tovaru v prevádzke predajcu / odberné miest alebo sklad /, jeho predvedení a odskúšaní.   

Následným uzatvorením kúpnej zmluvy v prevádzke predajcu / odberné miesto, prípadne sklad /  kupujúci potvrdí, že sa zoznámil s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený ešte pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Rezerváciu je možno zrušiť pred jej prevzatím a uzatvorením kúpnej zmluvy alebo pred expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru vo výške 8.- €. 
O prijatí rezervácie bude objednávateľ automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Nie sme platcami DPH. Všetky ceny tovarov sú konečné. Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho elektronického obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. 

3) Druhy dopravy a platby:

osobne

Osobný odber


Rezervovaný tovar je možné vyzdvihnúť aj v deň rezervácie, za predpokladu, že rezervácia bola uskutočnená v dopoludňajších hodinách a tovar je na sklade.

Osobný odber v našej pobočke v Bratislave je vždy ZDARMA:

Miesto osobného odberu eshopov spoločnosti 123abc.sk s.r.o. je v predajni s označením:
VasRaj.sk / bývalá predajňa Copy&Shop /
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava

prípadne mimo otváracích hodín v mieste skladu / Bratislava - Vrakuňa / a to podľa dohody so zákazníkom

Tel.: +421 940 432 100
E-mail: info@123abc.sk

Pracovná doba výdajného miesta: 
Po - Pia: 9,30 - 17,00 h 
Otvorené v pracovné dni - počas víkendov a sviatkov je odberné miesto zatvorené.

Odber je možný aj počas víkendov po predchádzajúcej dohode

/ telefonický hot-line /:
Po - Pia: 9,00 - 19,00 h

Objednaný tovar si prosím vyzdvihnite do 4 pracovných dní od oznámenia, že tovar je pripravený na osobný odber.

V prípade, ak potrebujete predĺžiť dobu odberu, alebo vyzdvihnúť tovar v inom čase, dajte nám vopred vedieť e-mailom alebo telefonicky na 0940 432 100.

UPOZORNENIE: Na výdajnom mieste NIE JE sklad tovaru, preto je vždy potrebné počkať až na oznámenie, že tovar je už pripravený na osobný odber. V prípade, ak si tovar prídete prevziať bez predchádzajúceho oznámenia, nemusí byť ešte tovar na výdajnom mieste k dispozícii.

Tovar doručovaný kuriérskou službou po Bratislave a okolí aj s vynáškou a základnou montážou

Dovoz zakúpeného tovaru

UPOZORNENIE! Dopravu zabezpečuje jeden pracovník, preto je pri doručení väčších zariadení a postelí potrebná aj asistencia zákazníka. Prosím informujte nás vopred, ak asistenciu neviete zabezpečiť a inštalácia zariadenia je komplikovaná / napr. na poschodí bez výťahu a podobne /. 

Prepravné náklady na dovoz zdravotnej postele, ak nebude uvedené inak, sú účtované vo výške 30,- € . Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.

Cena prepravy je za doručenie objednávky v Bratislave, odnos tovaru na určené miesto, jeho základnú montáž a inštrukáž používania a ovládania.

Doprava je možná aj mimo Bratislavy, najviac však do 20 km. Príplatok za dovoz mimo Bratislavy je + 1,50 € za 1 km od hranice Bratislavy.
 
Hraničnými obcani pre dopravu sú: 

sever: Stupava,
východ: Pezinok, Senec
juh: Šamorín

Za hranicu uvedených obcí zdravotné postele nedoručujeme, je potrebný osobný odber, prípadne je po dohode možné zaslanie Kuriérom UPS, viď podmienky nižšie.

POZOR, cena je len za dovoz, neobsahuje dopravu za prípadný odvoz zariadenia v prípade spätného odkúpenia / viď obchodné podmienky /.

Odvoz zapožičaného / spätne odkúpeného / tovaru v rámci Bratislavy a okolia do 20 km

Prepravné náklady za odvoz zapožičaného tovaru sú účtované vo výške 19,- €. 
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného odvozu a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta vyzdvihnutia zariadenia. 
Vrátenie zálohy / kaucie / za zapožičaný tovar je pri jeho prevzatí, po kontrole stavu vráteného zariadenia.

Cena prepravy obsahuje demontáž zariadenie, odnos zapožičaného zariadenia k vozidlu prepravcu a odvoz.

Platba za prepravu je vykonaná pri odvoze zariadenia, priamo prepravcovi. Po kontrole zariadenia bude na mieste vyplatená odkupná hodnota tovaru.

Tovar doručovaný kuriérskou službou UPS v rámci Slovenska

Je možné využiť pre dovoz objednaného tovaru okrem zdravotných postelí. 

Prepravné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,- €. 

Cena prepravy je za doručenie objednávky, neobsahuje odnos tovaru na určené miesto, ani montáž. 

Tovar je doručený do 24 hodín, t.j. najbližší pracovný deň.
Tovar je odosielaný, podľa dostupnosti uvedenej v popise tovaru 

UPOZORNENIE! 

Kuriérska služba doručuje zásielky počas pracovných dní najčastejšie v hodinách cca od 8.00 do 15.00 hod, alebo po dohode s adresátom aj neskôr, preto zvážte adresu doručenia, aby Vás kuriér zastihol / napr. adresa pracoviska /. Taktiež je nutné v objednávkovom formulári uviesť správne telefónne číslo, na ktorom Vás kuriér bude vopred kontaktovať. Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. 
V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu. 
V prípade neprevzatia zásielky je spoločnosť 123abc.sk s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov / v zmysle obchodných podmienok bod 2. /.

Zdravotné postele doručované kuriérskou službou UPS v rámci Slovenska

Po predchádzajúcej telefonicke dohode je možné aj doručenie zdravotnej postele za poplatok 50.- € / hmotnosť cca 100 kg - 5 balíkov /.   
Cena prepravy je za doručenie objednávky, neobsahuje odnos tovaru, na určené miesto, ani montáž a ani inštrukáž. Preto je táto služba poskytovaná len na výslovnú žiadosť zákazníka a nie je štandardne ponúkaná.

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia tovaru. Záručná lehota na nový tovar je štandardne 2 roky. Na používané a repasované zariadenia je 12 mesiacov.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Nakoľko internetová stránka nie je e-shopom a neriadi sa zákonmi o internetovom predaji / pri vytvorení rezervácie neuzatvára obchodné zmluvy prostredníctvom internetu /, nie je viazaná zákonom 102/2014 Z. z. a preto odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade reklamácie na základe reklamačného poriadku. 

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať počas online rezervovania tovaru / služby. 
platba vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohovú faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať / pripravíme k odberu / po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám doručí pracovník a platíte pri prevzatí tovaru. Platba je možná len v hotovosti. 
osobný odber - platí sa v hotovosti pri osobnom odbere v mieste odberu. 

8) Reklamácie

V prípade, ak tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:
- Zašlite výrobok na adresu - "korešpondenčná adresa". Preprava je v prípade oprávnenej reklamácie preplatená predávajúcim.
- Osobným prevzatím:  Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke / prihliadnuc k bežnému opotrebenie /. K tovaru priložte doklad o kúpe + záručný list / ak bol súčasťou /.

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie, prepravu prípadne iné manipulačné poplatky.
O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

10) Výpožičný poriadok / pre prípad zapožičania zariadenia alebo pri dohode o odkúpení zariadenia/

  1. Nájomca / kupujúci / je povinný používať zapožičané zariadenie obvyklým spôsobom len na účel, pre ktorý je zariadenie určené.  Znamená to teda, že zaobchádza s ním šetrne tak, aby nedošlo k vážnej škode na zapožičaných zariadeniach a k ich nadmernému  opotrebeniu.
  2. Je povinný bezpodmienečne dodržiavať maximálnu nosnosť jednotlivých zapožičaných zariadení, ktorá je vždy uvedená v popise tovaru pri jeho objednávaní. V žiadnom prípade nesmie robiť zásahy do konštrukcie požičaného zariadenia, alebo ho akámkoľvek spôsobom upravovať.    
  3. Štandardná doba na zapožičanie zariadení je 1 mesiac. Dobu nájmu je možné predlžiť / za dodatočný mesačný polatok špecifikovaný v detaile každého tovaru /.
  4. Platbu za zapožičaný materiál je možné realizovať v hotovosti alebo platbou na účet pri prevzatí a odovzdaní alebo priebežne mesačnou platbou / podľa špecifikácie v nájomnej zmluve /.
  5. Nájomca nesmie ďalej požičiavať jemu zapožičaný materiál ďalším osobám. Ručí za stav zariadenia od prevzatia až do jeho vrátenia prenajímateľovi. 
  6. Nájomca je povinný vrátiť zariadenie v rovnakom technickom stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie v závislosti na dobe prenájmu.
  7. Pri ich preberaní zariadenia má právo a vo vlastnom záujme i povinnosť, si zariadenie dôkladne prezrieť a odskúšať a na prípadné škody hneď upozorniť poskytovateľa. Pokiaľ to nespraví, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia. V takom prípade môže byť škoda odpočítaná z vratnej kaucie, prípadne znížená cena za odkúpené zariadenie.
  8. Nájomca a aj prenajímateľ sú si vedomí, že zapožičané zariadenie a materiál nie je nový a nesie známky používania. Je však v takom stave, že je plne použiteľný na účely na ktoré sa prenajíma.
  9. V prípade, ak zapožičané zariadenie a materiál sú vrátené v poriadku, bez poškodenia a v stave v akom boli prevzaté / s prihliadnutím na bežné opotrebenie, ktoré vznikne počas používania /,  prenajímateľ prevezme predmet nájmu nazad, vráti peniaze za kauciu v hotovosti, prípadne vyplatí dohodnutú sumu za odkúpené zariadenie a vystaví Daňový doklad. V prípade vrátenia zariadenia externou prepravnou spoločnosťou vráti platbu na účet prenajímateľa do 7 dní od prevzatia zariadenia a jeho kontrole.
  10. V prípade potrebného doplňujúceho dotazu nás kontaktujte na tel.císle: +421 (0)940 432 100

  11. Tieto „Výpožičné podmienky“ sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o predaji a odkúpení hnuteľnej veci  č.: ………………………………….a zákazník s nimi súhlasí a bude ich dodržiavať


   Platia od 1.3.2017 do odvolania